Tuesday, August 13, 2013

အေတြးစာစု ( ၇ )

တကယ္ေတာ့ အရာရာအားလံုးဟာ ေျပာင္းလဲသြားတာ မဟုတ္ပါဘူး
က်မ ရဲ႕ အလိုဆႏၵေတြေၾကာင့္သာ မတူျခားနားသြားတယ္ ထင္ရတာ ~

ဘယ္သူမွ မရွိလည္း
ျပံဳးျပခဲ့ဖူးတယ္ဆိုတဲ့ အသိတစ္ခ်က္နဲ႔
က်မ ရွင္သန္တယ္ ~

မိေရႊဘုတ္

No comments:

Post a Comment